Sudopark - Kysuce

Zásady ochrany osobných údajov GDPR

Vážime si ochranu súkromia a vaše osobné údaje spracovávame iba s vaším súhlasom.

Martin Stoklasa, zastupujúci firmu SUDOPARK s.r.o. sídlo Klokočov 404, 023 22 Klokočov, Slovenská Republika, IČO: 36672157; DIČ: SK 2022249581 spracováva osobné údaje v súlade s ustanovením podľa čl. 26 nariadenia, v prípade vášho dopytu služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • e-mailovú adresu,
  • telefón,
  • text správy.

Meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovaní o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami vznesenú otázku. Správca spracováva na tomto webe cookies potrebné fungovanie webu a analytiku. Takéto spracovanie umožňuje článok 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú Martinom Stoklasom spracovávané po dobu rokovania o uzavretí zmluvy medzi vami a spoločnosťou SUDOPARK s.r.o., najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Martinom Stoklasom, teda správcom osobných údajov, prípadne ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií ako je PHP visual systém na tvorbu webových stránok.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov,
  • vyžiadať si informáciu aké osobné údaje o vás spracovávame, požiadať o opravu alebo kompletné vymazanie môžete na emaili: sudopark@sudopark.sk.

Ďakujem,

Martin Stoklasa, prevádzkovateľ SUDOPARK s.r.o.